Szanowni Rodzice

Jak już pisałam, w tym roku, będziemy musieli większość naszych działa, z zakresu profilaktyki logopedycznej, prowadzić za pośrednictwem Internetu. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z takiej formy pomocy i godzicie się, aby Wasze dzieci były filmowane w trakcie zajęć, a następnie, aby filmy z nimi w celach szkoleniowych były zamieszczane na naszej przedszkolnej stronie, uprzejmie proszę o podpisanie zgody.

Po pobraniu i wypisaniu zgody, proszę wysłać do mnie informację na adres logopeda.malgorzata@michalska.edu.pl, a zgodę umieścić w kopercie na werandzie, przy tablicy logopedycznej.

Małgorzata Michalska

 

 

Wrocław…………………………………

 

Wyrażam zgodę na nagranie filmu instruktarzowego , z udziałem mojego dziecka…………………………………………………………………………………………

i zamieszczenia  nagranego materiału, na stronie przedszkola 18 “Wiolinek”.

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

Plik ze zgodą do pobrania znajduje się poniżej.

zgoda na nagranie.pdf

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

W tej zakładce znajdziecie Państwo zarówno wszystkie informacje dotyczące, realizowanego przez Przedszkole “Wiolinek”  Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej, jak i wiele cennych wskazówek, dotyczących rozwoju kompetencji komunikacyjnych, Waszych Pociech i metod ich wspierania.

W opracowanych przeze mnie materiałach, staram się przedstawić,  podstawowe informacje odnośnie rozwoju mowy, dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaprezentować praktyczne ćwiczenia i zabawy, możliwe do przeprowadzenia w domu. Całość materiału podzieliłam na bloki tematyczne i będę je umieszczała, w osobnych zakładkach, tak aby ułatwić Państwu swobodny dostęp, do interesujących Was informacji.

Co znajduje si w kolejnych zakładkach?

  1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ, jak sama nazwa wskazuje, plan działań, na bieżący rok, związanych z uczestnictwem przedszkola w Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej oraz standardowej pracy logopedy. W bieżącym roku, wiele spośród tych działań nie zostało zrealizowanych, z powodu pandemii. Jeżeli chcesz wejść do tej zakładki, kliknij TUTAJ
  2. STANDARDY PLACÓWKI  – w tym miejscu są opisane standardy, jakie musi spełniać placówka, która otrzymała certyfikat Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej. Dotycza one: wykształcenia kadry, zaplecza technicznego, podejmowanych działań etc. Nasze przedszkole, jako jedno z przedszkoli MPPL, spełnia opisane standardy.  Jeżeli chcesz wejść do tej zakładki, kliknij TUTAJ
  3.   DO POCZYTANIA  – to zakładka, w której zamieszczam wszystkie ciekawe artykuły i filmiki, jakie uda mi się znaleźć w internecie , dotyczące profilaktyki logopedycznej, rozwoju komunikacji itp. . Zachęcam do zapoznania sie z zamieszczonymi tam mareriałami Jeżeli chcesz znaleźć się w tej zakładce, kliknij TUTAJ
  4. ROZWÓJ ARTYKILACJI U DZIECI, to artykół  mojego autorstwa, zawierający najważniejsze informacje, odnośnie kolejności pojawiania się głosek u dzieci i wieku, w jakim powinno to nastąpić. W artykule zawarte są równiez podstawowe wiadomości, na temat tego, jakie symptomy występujące u dziecka powinny Państwa zaniepokoić, a jakie są zjawiskami rozwojowymi. Jeżeli chcesz przejść do tej zakładki, kliknij TUTAJ
  5. W CO SIĘ BAWIĆ? to zakładka zawierająca  swoje podstrony. Na każdej z nich znajduje się materiał teoretyczny oraz instrukcje do prostych ćwiczeń, rozwijających funkcje w poszczególnych obszarach: cz1 – ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, cz2 – ćwiczenia oddechowe. Jeżeli chcesz przejść do tej zakładki kliknij TUTAJ (ćwiczenia artykulacyjne) lub TUTAJ (ćwiczenia oddechowe). W zakładce “W co się bawić?”, znajdziecie Państwo również linki do gier on – line. Jeżeli chcesz przejść do gier on – line, kliknij TUTAJ

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik., ułatwi Państwu efektywne korzystanie z zakładki MPPL.

Małgorzata Michalska logopeda