Szanowni Rodzice.

Nasze oddziaływania  związane z profilaktyką logopedyczna dotyczą wszystkich dzieci uczęszczających do P – 18 i odbywają się zarówno w trakcie zajęć planowanych, jak i w trakcie codziennych spontanicznych  aktywności. 

A oto nad czym będziemy pracować w poszczególnych grupach wiekowych, w bieżącym roku: 

GRUPA 3- latki

  1. Kategoria: sprawność narządów artykulacyjnych

* Cel: uświadomienie dzieciom widocznych elementów, aparatu artykulacyjnego,

* Cel: nauka pracy z lusterkami, 

*Cel: wprowadzenie prostych (statycznych ) ćwiczeń narządów mowy, połączonych z ruchami górnej części ciała.

2.Kategoria: artykulacja

*Cel: utrwalenie prawidłowej realizacji głosek szeregu ciszącego.

3.Kategoria: oddychanie

*Cel: uświadomienie dzieciom możliwości oddychania przez nos,

*Cel: utrwalenie oddychania torem nosowym, w spoczynku.

4.Kategoria: percepcja słuchowa

*Cel: identyfikowanie i różnicowanie dźwięków otoczenia.

 

GRUPA 4_latki:

1.Kategoria: sprawność narządów artykulacyjnych

Cel: usprawnianie narządów mowy, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej realizacji głosek szeregu syczącego oraz pionizacji języka.

2.Kategoria: artykulacja

Cel: wprowadzanie i utrwalanie głosek szeregu syczącego, z zachowaniem odpowiedniej kolejności /s/z/c/dz/,

Cel: utrwalanie prawidłowej „wysokiej” realizacji głoski /l/,

 3. Kategoria: oddychanie

Cel: różnicowanie fazy wdechu i wydechu, powiększanie pojemności płuc, pogłębianie fazy wydechu,

4.Kategoria: percepcja słuchowa

 Cel: różnicowanie  i identyfikowanie dźwięków podobnych.

 

Grupa 5 – latki

1.Kategoria: sprawność narządów artykulacyjnych

Cele: rozwijanie sprawności artykulatorów, pod kątem przygotowania narządów artykulacyjnych do prawidłowej realizacji głosek szeregu szumiącego.

2.Kategoria:  oddychanie

Cel:: pogłębianie fazy wydechowej, wzmacnianie siły wydechu oraz  pracy przepony.

3.Kategoria: artykulacja

Cel:  wprowadzenie i utrwalenie głosek szeregu szumiącego.

4.Kategoria: percepcja słuchowa, słuch fonematyczny

Cel:  różnicowanie głosek  szeregów : ciszącego, syczącego oraz szumiącego.

 

 Grupa 6- latki

1.Kategoria : oddychanie

Cel:  pogłębianie fazy wydechu, powiększanie pojemność płuc, wzmacnianie pracy przepony oraz  uczenie kontroli wydechu.

2.Kategoria: sprawność narządów artykulacyjnych

Cel: usprawnianie narządów artykulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  pionizacji języka i ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej realizacji głoski /r/.

3.Kategoria: artykulacja

Cel:

*utrwalanie prawidłowej realizacji głosek szeregu szumiącego.

* wprowadzenie głoski /r/ i utrwalanie głoski /r/ zgodnie z zasadami pracy logopedycznej.

4.Kategoria : percepcja słuchowa

Cel:

*  różnicowanie głosek w obrębie trzech szeregów: ciszący, syczący, szumiący.

* różnicowanie głosek /r/l/j/