Nasza placówka pracuje w godzinach  6:30 do 17:30

Dysponujemy 135 miejscami dla dzieci 3-6 letnich, w 6 całodziennych grupach. Struktura grup zależna jest od przebiegu rekrutacji w danym roku szkolnym.

Przedszkole udostępnia dzieciom 6 sal zabaw dla każdej grupy i dodatkowo 2 sale do zajęć dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia muzyczne i logopedyczne.

Programy realizowane: 

Poza wszystkimi rodzajami działalności dydaktycznej związana z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  prowadzimy nieodpłatne kształcenie muzyczne dzieci w grupach starszych.  Dlatego też,  realizujemy  program własny  “Wspieranie uzdolnień muzycznych dzieci 5,6-letnich”, co w dużej mierze wpływa na nasze codzienne działania. W ramach programu prowadzimy naukę gry na pianinie,  skrzypcach i flecie skierowaną do dzieci 5 i 6-letnich. W grupach młodszych, w ramach kształcenia muzycznego, 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rytmiki, zajęcia umuzykalniające, logorytmiki i zajęcia taneczne. Prowadzone są zespoły instrumentalne, grające na instrumentach sztabkowych i Orffa. W przedszkolu funkcjonuje chór reprezentujący nas na imprezach  i uroczystościach okolicznościowych.

Realizujemy program własny “Jestem wrocławskim przedszkolakiem” nastawiony na wychowanie regionalne, uczący szacunku do tradycji i kultury  naszego regionu jak i  poznawanie i poszanowanie środowiska w którym żyjemy.

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków oprócz wielu procedur bezpieczeństwa, także w sytuacji COVID 19, powstał przed laty Program “Bezpieczny Wiolinek”, który wplatany jest w wiele działań związanych z nasza pracą.

W budowaniu poczucia przynależności do miasta, regionu i kraju w budowaniu podstawowych wartości człowieka w roku 2018 powstał program “Wychowanie do wartości”, który od lat przewija się w działaniach placówki w życiu codziennym jak i w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Placówka realizuje także projekty edukacyjne, tworzone na potrzeby realizacji działań statutowych i innych sprzyjających w rozwoju i zdobywaniu umiejętności naszych wychowanków. Projekt “Preorientacji zawodowej”,  Projekt “Kompetencje Kluczowe” . To  działania i zagadnienia, które już od najmłodszych lat winny przewijać się w pracy z małym klientem, przyszłym pracownikiem, pracodawcą, uczestnikiem życia,  innych grup społecznych, którego przygotować należy do pełnienia różnych życiowych ról . 

W placówce od wielu lat realizowany jest  “Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej” dzięki któremu możemy wspierać i pomagać małym wychowankom i ich rodzicom w dążeniu do  doskonalenia swoich umiejętności językowych, pomocnych w prawidłowej komunikacji ze światem. W 2018 roku placówka otrzymała Certyfikat MPPL

Placówka rok rocznie wzbogaca swoje  wyposażone w pomoce dydaktyczne, co niewątpliwie podnosi jakość kształcenia dzieci i uatrakcyjnia ich pobyt w przedszkolu.

Do niewątpliwych atutów naszego przedszkola zaliczyć należy piękny, duży ogród, który jest enklawą zieleni w centrum miasta. Jest on wyposażony w  urządzenia ogrodowe pomocne w organizowaniu zajęć i  zabaw  jak i sprzyjające podnoszeniu sprawności i kondycji fizycznej dzieci.  Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej, ale ma sprzęt do gimnastyki prowadzonej w salach zabaw,  podczas dnia przedszkolnego.

Przedszkole posiada własną kuchnię wyposażoną w piec konwekcyjno – parowy, w którym przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki. Swoje propozycje kulinarne wzbogacamy dużą ilością podawanych ziaren i pestek dyni, słonecznika, suszonymi owocami żurawiną czy morelami. Dzieci nauczyły się także jeść kiełki roślin bogate w witaminy i minerały potrzebne do ich prawidłowego rozwoju. Z uwagi na prawidłową organizację pracy nie  prowadzimy  specjalnych diet żywieniowych, możemy  jedynie ograniczyć podawanie dziecku produktów mlecznych.

Dzień w Wiolinku,  to nie tylko muzyka. Do tradycji naszej placówki należy m. in. organizacja koncertu kolęd, festynów rodzinnych, kiermaszów świątecznych i ekologicznych.  Środy w Wiolinku, to pomysł  organizowania spotkań  w celu przybliżenia naszych działań potencjalnym klientom w okresie rekrutacji do przedszkola. Prowadzimy stronę internetową przedszkole18.edu.wroclaw.pl  na której znaleźć można wszystkie ważne informacje dotyczące naszego przedszkola. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami  Wrocławskiego Festiwalu Tańczących Przedszkolaków ,  który od lat cieszy się dużą popularnością wśród społeczności przedszkolnej naszego miasta.
Do realizacji wszelkich zadań wychowawczo-dydaktycznych wykorzystujemy własne  zaplecze dydaktyczne, które pozawala realizować nasze, często śmiałe pomysły. W wielu projektach możemy liczyć na współpracę z Radą Rodziców, środowiska lokalnego jak i władz miasta.