JESTEŚMY WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLEM ŚRODOWISKOWYM, OTWARTYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM.

STWARZAMY WARUNKI DO HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SZCZEGÓLNIE WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA PRZEZ MUZYKĘ.

UMOŻLIWIAMY DZIECKU ORIENTOWANIE SIĘ W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, TAKIM JAKI JEST I RADZENIA SOBIE W ŚWIECIE, JAKIM MOŻE BYĆ.

ZAPEWNIAMY ŻYCZLIWYCH I KOMPETENTNYCH NAUCZYCIELI.

MISJĘ przedszkola realizujemy m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie programów własnych:

Wspomaganie rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci 5 i 6-letnich
Jestem wrocławskim przedszkolakiem – edukacja regionalna
Bezpieczny “Wiolinek” – przeciwdziałanie zagrożeniom
Program adaptacyjny dzieci 3-letnich “Wiolinek bez łez”
oraz liczne projekty, m.in.:

Udział w Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia
Organizowanie Wrocławskiego Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
Współuczestnictwo w imprezie Wrocławskiego Dnia Przedszkolaka
Spotkania ze sztuką – obejmujące lekcje muzealne, spotkania z plastykami itp.

Ponadto współpracujemy m.in. z:
Ligą Ochrony Przyrody,
Lasami Państwowymi,
Strażą Pożarną,
Strażą Miejską,
Fundacją  “Mali Wspaniali”
Kliniką stomatologiczną “Artident”

Organizujemy:
Rodzinne konkursy i projekty
Kiermasze okolicznościowe
Festyny rodzinne i osiedlowe
Wycieczki autokarowe i piesze
Okolicznościowe imprezy i uroczystości
Dni otwarte dla przyszłych wychowanków.

W ramach autorskiego programu “Wspomagania uzdolnień muzycznych dzieci 5-6 letnich”
Prowadzimy zajęcia indywidualne z nauki gry na pianinie, skrzypcach lub flecie
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej, prowadzimy zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny,  zajęcia logopedyczne w porannej części dnia, logorytmikę, terapię indywidualną dla wybranych dzieci oraz grupowe zajęcia z logopedą. W swoich działaniach logopeda prowadzi warsztaty dla rodziców chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności jak bawić się z dzieckiem by wspierać je w pięknym wysławianiu.
Współpraca z Radą Rodziców pozwala na częsty kontakt ze sztuka, z funduszy RR organizujemy teatrzyki i spektakle  dla wszystkich wychowanków. Mamy możliwość  korzystania ze spektakli i spotkań w  formie  on-line.