JESTEŚMY WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLEM ŚRODOWISKOWYM, OTWARTYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM.

STWARZAMY WARUNKI DO HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SZCZEGÓLNIE WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA PRZEZ MUZYKĘ.

UMOŻLIWIAMY DZIECKU ORIENTOWANIE SIĘ W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, TAKIM JAKI JEST I RADZENIA SOBIE W ŚWIECIE, JAKIM MOŻE BYĆ.

ZAPEWNIAMY ŻYCZLIWYCH I KOMPETENTNYCH NAUCZYCIELI.

MISJĘ przedszkola realizujemy m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie programów własnych:

Wspomaganie rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci 5 i 6-letnich
Zielony “Wiolinek” – program działań ekologicznych
Jestem wrocławskim przedszkolakiem – edukacja regionalna
Bezpieczny “Wiolinek” – przeciwdziałanie zagrożeniom
Program adaptacyjny dzieci 3-letnich “Wiolinek bez łez”
oraz liczne projekty, m.in.:

Udział w Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia
Organizowanie Wrocławskiego Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
Współuczestnictwo w imprezie Wrocławskiego Dnia Przedszkolaka
Spotkania ze sztuką – obejmujące lekcje muzealne, spotkania z plastykami itp.

Ponadto współpracujemy m.in. z:
Ligą Ochrony Przyrody,
Dolnośląską Fundacją Eko-rozwoju,
Lasami Państwowymi,
Strażą Pożarną,
Strażą Miejską,
Towarzystwem Miłośników Wrocławia,
Fundacją Infiniti “Mali Wspaniali”
Kliniką stomatologiczną “Artident”

Organizujemy:
rodzinne konkursy
kiermasze
festyny
wycieczki autokarowe
okolicznościowe imprezy i uroczystości
dni otwarte

Oferujemy również:
język angielski
grę na pianinie, skrzypcach lub flecie
zajęcia logopedyczne
teatrzyki i spektakle