Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na nowy rok szkolny, zamieszczam aktualne listy dzieci przyjętych do przedszkola nr 18 Wiolinek na rok szkolny 2020/2021

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Dyrektor placówki Lidia Walczak-Iżycka

3,4 latki

3-4 latki przyjęte

3-4 latki nieprzyjęte (1/2)

3-4 latki nieprzyjęte (2/2)

 

5 latki

5 latki przyjęte

5 latki nieprzyjęte

 

6 latki

6 latki przyjęte

6 latki nieprzyjete

 

2020-05-04


 

Szanowni Państwo zgodnie z podaną w dniu wczorajszym informacja, zamieszczam  listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki na Rok Szkolny  2020/2021

Nadmieniam jednak, że zgodnie z procedurą rekrutacyjna  czas od 24 kwietnia do 27 kwietnia – to moment kiedy możecie Państwo złożyć rezygnację z miejsca w placówce, do której dziecko zostało przyjęte. W obecnej sytuacji e-mail i telefonicznie  Jeżeli nie składacie rezygnacji  to niczego też nie potwierdzacie. Na tym kończy się I etap rekrutacji, czy placówka będzie miała drugi etap zależy od ilości posiadanych miejsc  po 04 maja 2020.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Dyrektor placówki Lidia Walczak-Iżycka

 

Listy dzieci:

3,4 latki

3,4 latki zakwalifikowane

3,4 latki niezakwalifikowane (1/2)

3,4 latki niezakwalifikowane (2/2)

 

5 latki

5 latki zakwalifikowane

5 latki niezakwalifikowane

 

6 latki

6 latki zakwalifikowane

6 latki niezakwalifikowane