Harmonogramem rekrutacji   do przedszkoli i szkół podstawowych  na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo od 24 marca 2021 roku rozpoczynamy proces rekrutacji wychowanków na nowy rok szkolny. Wszystkie informacje związane z terminami i znajdziecie w załącznikach zamieszczonych poniżej. Proszę o zapoznanie i przestrzeganie terminowości składania  lub przesyłania dokumentów.

Pozdrawiam i życzę  zdrowia. Dyrektor placówki

HARMONOGRAM DLA RODZICA – PRZEDSZKOLA 2021-2022

KRYTERIA REKRUTACJI – PRZEDSZKOLA 2021-2022

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera.

Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw