OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

PRZEDSZKOLA NR. 18 WE WROCŁAWIU

 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

  1. Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), wraz z częściowym uwzględnieniem poziomu AAA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.09.2019 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 27.09.2019 r.

 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG 2.0 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozyty.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Przedszkola nr. 18 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 85; 50-348 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Centrum Usług Informatycznych dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://przedszkole18.edu.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://przedszkole18.edu.wroclaw.pl/.

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://przedszkole18.edu.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ul. Namysłowska 8, IV piętro (Centrum Biznesu “Grafit”)

50-304 Wrocław

tel. +48 71 777 90 32

faks +48 71 798 44 90

e-mail: cui@cui.wroclaw.pl

 

lub

 

 z bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Andrzej Walera

Administrator ds. Licencji

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Dział Administracji Systemami Informatycznymi

tel.: +48 71 777 99 14
tel. kom.: +48 664 151 693

andrzej.walera@cui.wroclaw.pl

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

 

Data publikacji witryny: 08.06.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 27.09.2019 r.

 

Przydatne linki